GENEL BİLGİLER

Aidat-Kayıt Ücretleri

Kayıt ücretleri ve yıllık oda aidatları 01/01/2020 -31/12/2020 dönemini kapsayacak uygulama esasları, ilgili yönetmelik hükümlerine göre konfederasyonumuzca belirlenmiş olup ;

2020 YILI YILLIK ODA AİDAT + VAKIF TUTARLARI
Erkek üyeler için : 355 TL
Kadın, engelli, gazi, gazi ve şehit yakını üyeler için : 325 TL

2020 YILI ODA KAYIT BELGESİ ÜCRETİ
Erkek üyeler için : 33 TL
Kadın, engelli, gazi, gazi ve şehit yakını üyeler için : 30 TL

olarak belirlenmiş olup 2020 yılı oda aidatı 1. taksit son ödeme günü 30/04/2020, 2. taksit son ödeme günü 31/10/2020´ dur.  Bilgilerinize.