GENEL BİLGİLER

Aidat-Kayıt Ücretleri

Kayıt ücretleri ve yıllık oda aidatları 01/01/2023 -31/12/2023 dönemini kapsayacak uygulama esasları, ilgili yönetmelik hükümlerine göre konfederasyonumuzca belirlenmiş olup ;

2023 YILI  ÜYE KAYIT ÜCRETİ : 2770 TL


2023 YILI YILLIK ODA AİDAT + VAKIF TUTARLARI : 1070 TL


2023 YILI ODA KAYIT BELGESİ ÜCRETİ : 100 TL


olarak belirlenmiş olup 2023 yılı oda aidatı 1. taksit son ödeme günü 30/04/2023, 2. taksit son ödeme günü 31/10/2023´ dur.  Bilgilerinize.