GENEL BİLGİLER

Oda Kayıt

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından İstenen Evraklar

• Nüfus sureti

• 3 adet fotoğraf

• Belediye numarataj biriminden adres kodu