KURUMSAL

KESO HAKKINDA

Odamız; Esnaf ve Sanatkarlar Odasının üyesi olan esnaf ve sanatkarlar ile bunların yanında çalışanların mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak amacıyla 6 Temmuz 1965 yılında kurulmuştur.